Kết quả tìm kiếm nhóm Bảo mật thông tin|E-learning của ProSeeds

Liên hệ

Bảo mật thông tin
Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin

Kết quả tìm kiếm nhóm "Bảo mật thông tin": 6 khóa học

kojin-security

Bảo mật thông tin,CSR/Sự tuân thủ quy định

“Khóa học sử dụng thông tin cá nhân”, “Khóa học bảo mật thông tin”, Sự tuân thủ quy định – Học qua tình huống

Nội dung thực tế giúp bạn có những ứng xử phù hợp tại nơi làm việc thông qua việc học tập những điều cần lưu ý qua các tình huống thường gặp trong công việc.

mynunber

Bảo mật thông tin,CSR/Sự tuân thủ quy định

Khóa học trại tập huấn trực tuyến My Number

Bạn có thể vừa nghe xem bài giảng vừa dễ dàng điều chỉnh trong công ty, các loại tài liệu bạn lập cuối cùng sẽ được nhân viên tư vấn lao động bảo hiểm xã hội được công nhận chỉnh sửa.

mynumber_hayawakari

Bảo mật thông tin,CSR/Sự tuân thủ quy định

Chế độ My Number dễ hiểu (Phiên bản cơ sở, Phiên bản dành cho người kinh doanh, Phiên bản quản lý, Phiên bản biện pháp quản lý an toàn)

Việc đào tạo nhân viên là cần thiết để thúc đẩy sự hiểu biết về nội dung của chế độ mà doanh nghiệp, tổ chức cần phải chuẩn bị, và thực hiện các biện pháp thích hợp. Khóa học này là khóa học e-learning mà bạn học được những điểm mấu chốt trong một thời gian ngắn khoảng 20-30 phút 1 khóa học.

kojinjoho

Bảo mật thông tin

Học luật bảo mật thông tin cá nhân qua elearning

Tháng 4 năm 2005, Luật Bảo vệ thông tin cá nhân được thi hành toàn diện, luật bắt đầu được áp dụng đối với các doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp cần tổ chức đào tạo thích hợp cho nhân viên viên trong công ty nhằm phòng tránh xảy ra hành vi vi phạm do không hiểu luật.

c03902

Bảo mật thông tin,Kỹ năng kinh doanh

“Tự mình thực hiện” Bảo mật máy tính cá nhân

Bạn sẽ hiểu "vi-rút máy tính và truy cập trái phép là như thế nào", và học tập về phương pháp xử trí sau đó.

no_image

Bảo mật thông tin,CSR/Sự tuân thủ quy định

Chứng nhận Privacy Mark về “Bảo mật thông tin cá nhân” (giới thiệu)

Khóa học giải thích khái quát về “Chế độ chứng nhận về quyền riêng tư” – một chế độ chứng nhận cho người kinh doanh về bảo vệ thông tin cá nhân và quy trình lấy chứng nhận đó.

Nhân viên chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ thông qua tư vấn về phí dịch vụ và phương pháp sử dụng. Hãy đừng ngần ngại đến với chúng tôi nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào hay cần giải thích rõ.

Khóa học e-learning