Kết quả tìm kiếm nhóm Quản trị|E-learning của ProSeeds

Liên hệ

Quản trị
Quản trị

Quản trị

Kết quả tìm kiếm nhóm "Quản trị": 29 khóa học

Trang sau»

c08801

Quản trị

Kỹ năng cần có ở người lãnh đạo

Khóa học dành cho đối tượng là người quản lý sơ cấp, người quản lý cấp thấp, người quản lý, người được tiến cử lên chức quản lý để học tập kiến thức cơ bản về quản trị. Bạn sẽ học về kỹ năng cần thiết để hiểu về người xung quanh và quy trình xây dựng công việc của bộ phận phụ trách, hướng đến thực hiện công việc thuận lợi.

c08701

Quản trị

Cách xúc tiến công việc của người lãnh đạo

Khóa học dành cho đối tượng là người quản lý sơ cấp, người quản lý cấp thấp, người quản lý, người được tiến cử lên chức quản lý để học tập kiến thức cơ bản về quản trị. Bạn sẽ học về sườn kiến thức và cách tư duy để điều chỉnh vai trò của người quản lý và giải quyết nhiều những vấn đề đối mặt hằng ngày.

c08601

Quản trị

Vai trò của người lãnh đạo

Khóa học dành cho đối tượng là người quản lý sơ cấp, người quản lý cấp thấp, người quản lý, người được tiến cử lên chức quản lý để học tập kiến thức cơ bản về quản trị. Khóa học hướng đến đào tạo người quản lý biết vai trò của mình và có thể hành động chủ động nhằm đáp ứng sự thay đổi của môi trường và doanh nghiệp nâng cao thành tích như một tổ chức.

c08001

Quản trị

Kiến thức của người lãnh đạo

Khóa học giới thiệu tóm tắt cô đọng luận văn về kiến thức được xem là cần thiết cho hoạt động quản lý, thực hiện công việc thường ngày của người quản lý.

c06201

Quản trị

Phiên bản thực hành khả năng hành lãnh đạo và động viên

Bạn sẽ học về về ứng xử thường gặp của cấp trên đối với cấp dưới, giao tiếp độc lập và tin cậy, cách thức vận dụng tại nơi làm việc hằng ngày.

c06101

Quản trị

Phiên bản cơ sở về khả năng lãnh đạo và động viên

Khóa học đánh giá người tham gia theo 3 hạng mục gồm quan điểm giá trị, phong cách lãnh đạo, sự thay đổi về tinh thần. Khóa học đào tạo nhà lãnh đạo có thể hiểu các loại người khác bản thân mình, ứng xử phù hợp với từng người cấp dưới.

Trang sau»

Nhân viên chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ thông qua tư vấn về phí dịch vụ và phương pháp sử dụng. Hãy đừng ngần ngại đến với chúng tôi nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào hay cần giải thích rõ.

Khóa học e-learning