Kết quả tìm kiếm nhóm Máy móc/Điện, điện tử/Thông tin/Quản lý chất lượng|E-learning của ProSeeds

Liên hệ

Máy móc/Điện, điện tử/Thông tin/Quản lý chất lượng
Máy móc/Điện, điện tử/Thông tin/Quản lý chất lượng

Máy móc/Điện, điện tử/Thông tin/Quản lý chất lượng

Kết quả tìm kiếm nhóm "Máy móc/Điện, điện tử/Thông tin/Quản lý chất lượng": 25 khóa học

Trang sau»

1

Máy móc/Điện, điện tử/Thông tin/Quản lý chất lượng

Chuỗi khóa học cơ khí – Khóa học cơ bản về kỹ thuật cơ khí

Bạn được tham gia học tập hiệu quả 4 lĩnh vực gồm sức bền vật liệu, cơ học chất lưu, nhiệt động lực học, cơ khí. Khi đó, một khi cơ học trở thành lĩnh vực tâm đắc của bản thân thì chắc chắn sẽ trở thành ưu thế lớn của bạn.

2

Máy móc/Điện, điện tử/Thông tin/Quản lý chất lượng

Chuỗi khóa học cơ khí – Khóa học về vật liệu

Bạn sẽ học về vật liệu kim loại và xử lý nhiệt, đặc tính về cường độ cơ khí, đồng thời học về vật liệu nhựa. Hãy biến kiến thức về vật liệu cơ khí thành kiến thức cơ sở của mình.

3

Máy móc/Điện, điện tử/Thông tin/Quản lý chất lượng

Chuỗi khóa học cơ khí – Khóa học thiết kế, đồ họa

Hãy học tập kỹ thuật thiết kế thực tế thông qua việc thành thạo một cách chắc chắn từng kiến thức cơ bản về đồ họa, hướng đến trở thành kỹ sư thiết kế làm ra những thiết bị cơ khí ưu việt.

4

Máy móc/Điện, điện tử/Thông tin/Quản lý chất lượng

Chuỗi khóa học cơ khí – Khóa học gia công

Bạn sẽ học chắc kiến thức cơ bản về gia công cắt gọt, gia công khuôn nhựa, gia công đặc thù, nếu theo học từ đầu đến cuối về hệ thống tự động hóa sản xuất, thì trong một thời gian ngắn bạn sẽ nắm chắc được kiến thức cơ bản về kỹ thuật gia công mà một kỹ sư thiết kế cơ khí cần có làm kiến thức cơ bản.

5

Máy móc/Điện, điện tử/Thông tin/Quản lý chất lượng

Chuỗi khóa học cơ khí – Khóa học về thiết bị cơ khí

Bạn được học tập đầy đủ từ thiết bị cố định và thiết bị quay, đến việc kiểm tra hằng ngày. Hãy biến kiến thức về thiết bị cơ khí, nền tảng của thiết kế cơ khí thành kiến thức của mình.

6

Máy móc/Điện, điện tử/Thông tin/Quản lý chất lượng

Chuỗi khóa học cơ khí – Khóa học đo lường và kiểm soát

Bạn sẽ học về kỹ thuật kiểm soát để làm kỹ thuật cơ bản về những thiết bị cơ bản của hệ thống tự động hóa là bộ cảm biến, bộ dẫn động, bộ điều khiển, sau đó làm các thiết bị đó hoạt động. Hãy biến kiến thức về kỹ thuật đo lượng và kiểm soát thành kiến thức của mình.

Trang sau»

Nhân viên chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ thông qua tư vấn về phí dịch vụ và phương pháp sử dụng. Hãy đừng ngần ngại đến với chúng tôi nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào hay cần giải thích rõ.

Khóa học e-learning